Delft gaat fossiele buitenreclame beperken

15 maart 2024 – Op digitale advertentieborden en de borden om lantaarnpalen zijn in Delft binnenkort geen reclames meer te zien van de fossiele industrie en fossiele producten zoals vliegreizen, cruisereizen en auto’s met een fossiele brandstofmotor.

Dat maakte wethouder Frank van Vliet bekend op donderdag 14 maart in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De fractie van GroenLinks had eerder schriftelijke vragen aan het college gesteld over de mogelijkheden van de gemeente om reclame voor fossiele brandstoffen, gokken en alcohol te beperken of te verbieden. Het college heeft geen bevoegdheden om gok- en alcoholreclames te verbieden, maar het college kan wel de fossiele reclame aanpakken.

Daar pleitte ook een inspreker namens Reclame Fossielvrij voor. Zij betoogde dat een verbod op fossiele reclame leidt tot een afname van fossiele grondstoffen en een toename van een beter en gezond klimaat.  Reclame Fossielvrij ziet zo’n verbod als een eerste stap in de goede richting die indertijd ook werd gezet naar het verbod op tabaksreclame.

GroenLinks wilde van wethouder Frank van Vliet weten welke stappen hij van plan is om te zetten richting een verbod. De wethouder liet weten dat na de volgende aanbesteding voor de A0-borden om lantaarnpalen en digitale borden geen advertenties voor fossiele producten te zien mogen zijn. VVD, SP en Onafhankelijk Delft maakten duidelijk dat zij dat geen taak van de gemeente vinden en ook de CDA-fractie zou liever zien dat dit landelijke geregeld wordt. De ChristenUnie zou graag zien dat ook de gokreclames, gericht op minderjarigen, aan banden worden gelegd.

STIP, PvdA en Volt waren tevreden met de reactie van de wethouder, waarbij de PvdA vroeg of erbuiten wel meer reclame gemaakt mag worden voor culturele uitingen. De wethouder zei dat die sector en ook de gemeente zelf meer zendtijd krijgen op de digitale borden. Overigens komt er geen fossiel reclameverbod in de bus- en tramhaltes, want die worden aanbesteed door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dat gemeentelijke samenwerkingsverband is niet voor een verbod. De wethouder liet de commissie voorts weten dat hij een verbodsregel in de verordening niet nodig acht, omdat via de aanbestedingsprocedure wordt geregeld.

De commissie achtte dit onderwerp voldoende besproken, zodat dit niet terugkomt op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 4 april.

Camera’s

Op verzoek van de fracties van D66, STIP en PvdA boog de commissie zich in deze vergadering ook op de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van STIP over het cameratoezicht tijdens de afgelopen lichtjesavond. STIP heeft vragen gesteld over het gebruik van camera’s van het Chinese merk Dahua. Anderhalf jaar geleden stemde de raad in met een motie om in Delft geen gebruik meer te maken van de omstreden Chinese camera’s.

Een inspreker legde uit dat deze camera’s misbruikt zouden kunnen worden om mee te kijken via de software van de fabrikant of door de ingebouwde software in de camera’s zelf. Als er dan toezicht op massa’s mensen moet zijn, zou dat volgens de inspreker beter via infrarood sensoren kunnen. Daarvoor pleitte ook STIP opnieuw, om net als in Amsterdam, in Delft een sensorenregister op te stellen.

De fractie van STIP vroeg daar twee jaar geleden ook al om, maar het college lijkt daar geen aandacht meer voor te hebben. Dat werd ook bevestigd door burgemeester Marja van Bijsterveldt. Zij zei vraagtekens te zetten bij de actualiteit van het Amsterdamse sensorenregister. Ze vertelde dat Delft slechts een beperkt aantal camera’s telt en dat de camera’s tijdens de lichtjesavond niet door de gemeente, maar door de organisator, waren geregeld.

De burgemeester verzekerde ook de fracties van D66 en PvdA dat de gemeente in lijn met de aangenomen motie voorzichtig en zorgvuldig omgaat met het cameratoezicht en dat in het vervolg via de subsidieregels wordt opgenomen dat gebruik van camera’s van Chinese fabrikanten niet is toegestaan.

Adviesbureaus

Het agendapunt over de inzet van adviesbureaus, waarover Volt, CDA, en Hart voor Delft schriftelijke vragen aan het college hadden gesteld, is doorgeschoven naar de volgende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. In die vergadering op donderdag 11 april komt de gemeentesecretaris de commissie bijpraten over de ambtelijke organisatie. De fracties kunnen met hun vragen over adviesbureaus dan bij hem en bij wethouder Karin Schrederhof terecht.