Jeugdhulp en Delft West in Sociaal Domein en Wonen

26 februari 2024 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op donderdag 29 februari vanaf 19.30 uur gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. In deze vergadering bespreekt de commissie onder meer de nadere regels die nodig zijn om de verordening Jeugdhulp gemeente Delft 2024 uit te kunnen voeren.

Deze verordening is vorig jaar september door de raad vastgesteld en is sinds 1 januari dit jaar van kracht. In de nieuwe aanvullende regels worden vier artikelen uit de verordening uitgewerkt. Dit zijn: inhoud van en criteria voor een individuele voorziening, individuele voorziening in de vorm van vervoer en persoonsgebonden budget. Dit onderwerp wordt besproken op verzoek van GroenLinks, PvdA, Volt, Hart voor Delft en ChristenUnie.

Op de agenda staat ook de brief van het college waarin de raad wordt geïnformeerd over het gebiedsplan en de uitvoeringsagenda voor Delft West. Dit stadsdeel is in september 2022 toegevoegd aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Met dit programma ondersteunt het Rijk de gemeente financieel om de komende 20 jaar samen met bewoners en organisaties de kwaliteit van het leven en wonen in Delft West te verbeteren.

Op verzoek van Hart voor Delft, PvdA, STIP en VVD praat de commissie in deze vergadering ook over de antwoorden van het college op schriftelijke vragen die Hart voor Delft heeft gesteld over verwarde personen. Voorts buigt de commissie zich op verzoek van Hart voor Delft, VVD en CDA over de knelpunten in de onderhuisvesting. Het college heeft de raad daarover in een brief geïnformeerd.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Sociaal Domein en Wonen