Commissie buigt zich over energietoeslag

23 januari 2024 – De commissie Sociaal Domein en Wonen bespreekt in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 25 januari onder meer het voorstel Besteding middelen energietoeslag. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.30 uur.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel Besteding middelen energietoeslag ontvangen alle inwoners die de eenmalige energietoeslag hebben ontvangen 200 euro toeslag extra. Daarnaast kunnen inwoners met een inkomen tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm een aanvraag indienen voor een eenmalige energietoeslag over 2023. Het resterende budget wordt gebruik voor het ondersteunen van verenigingen van eigenaren bij het nemen van isolatiemaatregelen.

Verder bespreekt de commissie het voorstel Ontwerpzienswijze wijziging GR GGD-VT Haaglanden en de brieven van het college over de Delftse Educatieve Agenda 2024-2027 en de Uitwerking motie Armoede verder bestrijden.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda en uitzending commissie Sociaal Domein en Wonen