Ruimte en Verkeer bespreekt projecten in de binnenstad

15 januari 2024 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer staat op donderdag 18 januari voor het grootste deel in het teken van de projecten in de binnenstad. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Het gaat onder meer het project Ruimte in de Binnenstad. Het college zegt de openbare ruimte in het centrum van Delft te willen verbeteren door meer ruimte te bieden aan voetgangers, meer ruimte te creëren voor groen en meer ruimte te scheppen voor de autoluwe zone in de binnenstad. Er wordt ook werk gemaakt van schonere lucht. Dat gebeurt via het project Duurzaam Zoneren. Doel van dat project is dat er in heel Delft in 2030 geen vervuilende vrachtwagens meer rijden. Daarnaast kan de commissie bij de bespreking ook het verkeersveiligheidsonderzoek betrekken dat is uitgevoerd na de herinrichting van de Oude Langendijk.

Vorige week konden betrokkenen en belangstellenden samen met raads- en commissieleden van gedachten wisselen over de verschillende plannen die het college voor de binnenstad op de plank heeft liggen. In die beeldvormende bijeenkomst deelden bewoners, ondernemers en verschillende belangenverenigingen hun visie op de plannen voor de binnenstad met de commissie.

Ondernemers maken zich zorgen over de haalbaarheid van de zero emission doelstelling in 2030 en pleiten voor meer duidelijkheid. Onder bewoners en belangenverenigingen heerst ontevredenheid over de naar hun mening onveilige verkeerssituatie op de Rode Loper. Maar de grootste kritiek werd geleverd op de plannen om het autoluwe gebied in de binnenstad uit te breiden, waarbij parkeerplekken voor bewoners en bezoekers van de binnenstad verdwijnen.

Er zijn ook voorstanders van de autoluwe binnenstad. Studenten van Sint Jansbrug en Virgiel vroegen aandacht voor het fietsparkeerprobleem onder studenten, en pleitten onder meer voor extrta fietsparkeerplaatsen en een betere OV-verbinding met het TU-gebied. Enkele andere bewoners spraken hun waardering uit voor de verbeteringen die al zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren en riepen namens andere buurtgenoten de gemeente op om visie te tonen en door te pakken met de plannen. In de commissievergadering wordt donderdagavond over deze projecten doorgepraat.

Daarnaast bespreekt de commissie op verzoek van VVD, D66, STIP en ChristenUnie de brief van het college over de invoering van de strippenkaart om de milieustraten van Avalex te bezoeken.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer