Beeldvormende bijeenkomst Bestemmingsplan Hoek Abtswoudseweg/Zuideinde

26 januari 2023 – De gemeenteraad houdt op donderdag 9 februari een beeldvormende bijeenkomst over het Bestemmingsplan Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde. De bijeenkomst start om 19:30 uur in het Stadskantoor (Stationsplein 1).

Tijdens de bijeenkomst kunnen belanghebbenden hun ingebrachte zienswijze op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning toelichten. Raads- en commissieleden kunnen vervolgens vragen stellen. Aan het einde van de avond is er gelegenheid om informeel met elkaar in gesprek te gaan.

De avond wordt ook uitgezonden via de site van de gemeente Delft. Alle stukken inzake het bestemmingsplan en de beantwoording van de zienswijzen zullen ongeveer één week van tevoren beschikbaar zijn via de site van de Gemeente Delft.

Op 16 februari 2023 gaat de commissie Ruimte en Verkeer over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in debat. De raad neemt vervolgens – naar verwachting- in de raadsvergadering van 9 maart 2023 een besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Wilt u het woord voeren tijdens deze avond? Dan moet u zich van te voren aanmelden via griffie@delft.nl. Wilt u niet het woord voeren, maar wel aanwezig zijn? Dan vernemen we dat ook graag. Bij de aanmelding graag het volgende vermelden: uw naam, emailadres en namens welke organisatie u inspreekt (of op persoonlijke titel).