Raad maakt kennis met Delftse woningcorporaties

5 september 2022 – De commissie Sociaal Domein en Wonen heeft donderdag 1 september kennis gemaakt met de Delftse woningcorporaties DUWO, Woonbron, Vestia en Vidomes. Bestuursleden van de corporaties hebben zichzelf tijdens deze bijeenkomst voorgesteld. Daarnaast hebben zij de commissie meegenomen in de uitdagingen waar zij voor staan, en wat de plannen voor de toekomst zijn.

Na een voorstelronde van de bestuursleden stond er een inhoudelijke verdieping op het programma waarbij aandacht was voor de grootste opgaven waar de corporaties voor staan. Deze opgaven hadden betrekking op beschikbaarheid en betaalbaarheid van voldoende woningen door verschillende doelgroepen; verduurzaming van de woningvoorraad; en veerkracht en leefbaarheid van wijken. Tot slot werd nog aandacht besteed aan de splitsing van Vestia.

Naast deze inhoudelijke thema’s werd inzicht gegeven in hoe de corporaties -lokaal en regionaal-  samenwerken met bewoners, de gemeente, zorg- en welzijnspartners, onderwijsinstellingen en veiligheidsdiensten. De nadruk ligt hierbij niet alleen op de ‘stenen’ maar juist op de mensen. Het belang van de gemeenteraad in bijvoorbeeld het aanwijzen van locaties of het vaststellen van doelgroepverordeningen werd meermaals aangehaald. Ter afsluiting van de avond was er gelegenheid om na te praten en nader kennis te maken.

De presentatie is binnen enkele dagen voor raadsleden te vinden na inloggen in Notubiz via de uitgebreide raadskalender.