Raad in gesprek over Retailonderzoek

Maandag 5 september – Op donderdag 1 september 2022 kregen 10 raadsleden van in totaal 9 fracties en 6 ondernemers uit Delft een presentatie van bureau BRO over het uitgevoerde Retailonderzoek. Onder retail wordt in dit onderzoek detailhandel en horeca verstaan. Daarbij is eveneens gekeken naar andere economische en publieksgerichte functies zoals diensten, cultuur en ambachten.

Het Retailonderzoek vormt een belangrijke basis voor onder andere het Stedelijk Programmeren en de nog op te stellen nota Retailbeleid. Het huidige beleid van de gemeente, de nota Detailhandel Delft, liep tot 2020 en past daarom minder goed bij de huidige en komende opgaven voor Delft.

Tijdens de presentatie kregen de aanwezigen informatie over de hoofdwinkelstructuur, namelijk de binnenstad, In de Hoven en Leeuw&Stein. Belangrijk onderwerpen waren de functiemix in winkelgebieden en de versnippering van bepaalde functies in deze gebieden.

Het Retailonderzoek wordt gebruikt voor de nog op te stellen Retailvisie. Deze wordt naar verwachting eind 2022 naar de raad gestuurd. Het Retailonderzoek en de presentatie zijn voor raadsleden te vinden na inloggen in Notubiz via de uitgebreide raadskalender.