Gemeenteraad vergadert weer digitaal

28 september 2020 – Na de drie oordeelsvormende vergaderingen van de commissies is het aan de gemeenteraad om op donderdag 1 oktober besluiten te nemen over de voorstellen die de afgelopen weken door de commissies zijn besproken. Dat gebeurt weer digitaal De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staat onder meer het initiatiefvoorstel Passende Woonvormen voor Ouderen. Dit is geen voorstel van het college maar is ingediend door de fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA, GroenLinks, Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga.

Daarnaast zijn er tijdens de afgelopen commissievergaderingen door diverse fracties moties en amendementen aangekondigd bij onder meer de evaluatie Grip op Grondstoffen, openbare ruimte Houttuinenplein, actieplan Geluid 2020-2022, de notitie Uitgangspunten Delftse Wateren en de intocht Sinterklaas.

In deze vergadering vindt ook personeelswisseling plaats. Henk Bogaard heeft bekendgemaakt dat hij namens de PvdA stopt als commissielid. Hij wordt opgevolgd door Jan Geert van der Post die in deze vergadering als commissielid wordt benoemd.

De raadsvergaderingen worden vanwege de coronamaatregelen digitaal gehouden. Dat betekent dat de publieke tribune in de raadszaal gesloten is voor pers en publiek. Zij kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda raadsvergadering