Beeldvorming: cultuurkader voor Delft

28 september 2020 – In aanloop naar de besluitvorming over het nieuwe Cultuurkader voor Delft, dat in het voorjaar van 2021 wordt vastgesteld, heeft de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 24 september in OPEN gesproken met lokale instellingen en Delftenaren die zich bezighouden met cultuur.

Er werd van gedachten gewisseld over de waarde van cultuur: Is cultuur alleen artistiek of wil Delft cultuur ook gebruiken voor maatschappelijke of economische doeleinden?

Dit leidde tot gesprekken, waarbij de verschillende aanwezigen hun visie gaven op de meerwaarde van cultuur, die juist in deze tijd van coronamaatregelen door velen werd gemist.