Raad benoemt Lennart Harpe tot wethouder

Raad benoemt Lennart Harpe tot wethouder

23 maart 2021 – In een extra vergadering heeft de raad op dinsdag 23 maart Lennart Harpe benoemd tot wethouder. Hij volgt Hatte van der Woude op. Zij nam vorige week ontslag, omdat ze lid wordt van de Tweede Kamer. De VVD-fractie beval Lennart Harpe aan als kandidaat-wethouder.

De raad maakte maandag 22 maart tijdens een hoorzitting kennis met Harpe. Een hernieuwde kennismaking, want in de vorige raadsperiode was hij wethouder van onder meer verkeer en vervoer, vastgoed en afvalbeleid. Hij wordt nu verantwoordelijk voor de portefeuille jeugd, onderwijs, integratie en emancipatie.

Meteen na zijn benoeming kon de kersverse wethouder aan de slag in de extra vergadering van de commissie Algemeen over het herstelplan.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt had warme afscheidswoorden voor Hatte van der Woude. De burgemeester omschreef de oud-wethouder als een doorzetter en een volhouder met een niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit en overtuigingskracht en die met tegenwind deed, waarin ze als wethouder geloofde.

In haar afscheidswoorden zei de vertrekkend wethouder dat niet alles af is en dat er nog veel te doen is in lastige omstandigheden. Ze bedankte de stad, de raad, het college en de burgemeester in het bijzonder voor de samenwerking. 

Raad maakt kennis met oude bekende

22 maart 2021 – In een gesprek van bijna drie kwartier heeft de gemeenteraad op maandag 22 maart kennisgemaakt met Lennart Harpe. Hij is door de fractie van de VVD aanbevolen als opvolger van Hatte van der Woude. Zij heeft ontslag genomen als wethouder, omdat ze lid wordt van de Tweede Kamer.

Voor de raad was het een hernieuwde kennismaking met Harpe. Hij was in de vorige raadsperiode wethouder met onder meer verkeer en vervoer, grondzaken en vastgoed en de Spoorzone in zijn pakket. Daarvoor was hij acht jaar raadslid en fractievoorzitter van de VVD. Na de verkiezingen in 2018 koos Harpe voor een loopbaan buiten de politiek.

Als de raad instemt met de aanbeveling wordt Lennart Harpe verantwoordelijk voor de portefeuille Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie. Heel andere koek dan wat hij als wethouder in de vorige periode doet of zoals Harpe zelf zei: “Geen stenen, maar mensen van vlees en bloed”. 

Verschillende fracties stelden daar vragen over. Ook wilden ze weten of de beoogd wethouder wel klaar is voor zijn functie. Harpe zei dat hij de afgelopen tijd uitvoerig met Van der Woude heeft gesproken over de functie, over de belangrijkste dossiers en over de issues die spelen. Hoewel sommige fracties de verschillen tussen zijn oude en wellicht nieuwe portefeuille aanstipten zei Harpe ook overeenkomsten te zien, zoals samenwerking en financiële problematiek.

Na de hoorzitting vergaderde de raad over de voorgenomen benoeming en werd het stembureau aangewezen. De motie Behouden vier wethouders die was ingediend door SP en Onafhankelijk Delft werd door geen van de overige acht fracties gesteund. Acht en geen negen fracties, omdat met ingang van deze raadsvergadering Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga zijn samengegaan in de fractie Hart voor Delft.

De raadsleden stemmen op dinsdag 23 maart schriftelijk over de aanbeveling van Lennart Harpe. De uitslag en eventuele benoeming van de nieuwe wethouder gebeuren die avond vanaf 19.30 uur in een extra raadsvergadering.

Hatte van der Woude gaat, Lennart Harpe komt

18 maart 2021 – Hatte van der Woude heeft op donderdag 18 maart de gemeenteraad gevraagd om haar per 23 maart 2021 als wethouder van de gemeente Delft ontslag te verlenen. Met haar 32e plek op de kieslijst van de VVD voor de Tweede Kamer betekent dit daags na de verkiezingen dat ze op korte termijn wordt beëdigd als kamerlid. De VVD-fractie beveelt Lennart Harpe aan als haar opvolger.

Lennart Harpe was in de vorige raadsperiode wethouder van verkeer en vervoer, grondzaken en vastgoed en Spoorzone en voor die tijd fractievoorzitter van de VVD.

De voorgenomen personeelswissel in het college betekent dat de gemeenteraad op 22 en 23 maart extra raadsvergaderingen op de agenda heeft staan. Op maandag 22 maart wordt van 19.00 tot 20.00 uur een digitale kennismaking gehouden met de beoogd wethouder. Hij kan zich presenteren en raadsleden kunnen vragen stellen over zijn werkervaring en motivatie. Vanaf 20.00 uur houdt de raad een formele vergadering waarin onder meer de voorbereiding van de benoeming van de nieuwe wethouder wordt geregeld.

De daadwerkelijke benoeming vindt een dag later plaats, op dinsdag 23 maart. De raadsleden moeten dan eerst schriftelijk stemmen en hun stembriefje daarna in de stembus in het stadhuis stoppen om vervolgens thuis, digitaal, vanaf 19.30 uur deel te nemen aan de extra raadsvergadering waarin afscheid wordt genomen van de vertrekkend wethouder en na de uitslag van de stemming de installatie plaatsvindt van de beoogd wethouder.

Na deze vergadering zit de avond er voor de meeste raads- en collegeleden nog niet op, omdat vanaf 20.00 uur de commissie Algemeen wordt gehouden. In die digitale vergadering wordt het herstelplan besproken.