Commissie wil actie na schokkende verkrachtingscijfers

Commissie wil actie na schokkende verkrachtingscijfers

1 december 2021 – In de uitloop van de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op dinsdag 30 november hebben diverse fracties ervoor gepleit dat Delft zich aansluit bij het project Safe Streets. Ze deden dat tijdens de bespreking van de collegereactie op vragen van de PvdA en STIP over de schokkende verkrachtingscijfers onder studenten.

Aan het begin van de zomer maakte Amnesty International bekend dat 11 procent van de vrouwelijke en 1 procent van de mannelijke studenten in Nederland tijdens hun studietijd is verkracht. De Studentenraad van de TU Delft liet weten dat ze zich was rot geschrokken en noemde de cijfers ongelooflijk schokkend. Ook het bestuur van de TU was geschrokken en wees naar de gemeente om samen met zorginstellingen actie te ondernemen.

De fracties van STIP en PvdA stelden schriftelijke vragen. Zij vroegen het college onder meer naar cijfers en wat de gemeente doet om verkrachtingen tegen te gaan en bespreekbaar te maken. Die vragen kwamen terug in de vergadering. STIP wees daarin onder meer op het belang van een cultuurverandering en van preventie. Het project Safe Streets kan er volgens STIP voor zorgen dat de openbare ruimte veiliger wordt.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen schrijft het college onder meer dat de verantwoordelijkheid om verkrachtingen tegen te gaan door het Rijk in beginsel bij het onderwijs wordt gelegd. De PvdA stelde dat de mensen hierbij wel naar de gemeente kijken en dat de gemeente instanties kan helpen die hulp nodig hebben. Safe Streets zou wat de PvdA ook een goed begin zijn om de aangiftebereidheid te laten toenemen. De PvdA wees daarbij naar het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers steunt en helpt bij het eventueel doen van aangifte.

D66 zei blij te zijn dat de TU Delft de zaak serieus oppakt. Daarnaast vroeg D66 aan wethouder Lennart Harpe om de raad via de veiligheidsmonitor jaarlijks te rapporteren over het aantal meldingen en aangiftes van verkrachtingen. Het aantal meldingen daalde de afgelopen jaren van 16 in 2019, naar 9 vorig jaar en 6 meldingen in de eerste helft van dit jaar. Ook D66 pleitte voor aansluiting bij Safe Streets en dat deden ook de fracties van GroenLinks, VVD en ChristenUnie. De CDA-fractie benadrukte ook het belang van preventie en voorlichting. Dat laatste is volgens het CDA vooral een taak van de TU en de studentenverenigingen.

Hart voor Delft wees op de verantwoordelijkheid van de studenten zelf. Die fractie liet weten geen voorstander te zijn om iets te ondertekenen. Volgens Hart voor Delft valt het wel mee, omdat er sprake was van één aangifte. Waarop STIP reageerde dat het Amnesty-rapport juist aantoont dat het veel vaker voorkomt en dat er zelden aangifte wordt gedaan. GroenLinks verweet Hart voor Delft victim blaming (het slachtoffer de schuld geven) toen de fractie het had over ladderzatte studenten om vijf uur ’s ochtends, het drankgebruik in studentenverenigingen en de kwetsbaarheid van vrouwen. De straten zouden volgens Hart voor Delft veiliger gemaakt moeten worden door de APV aan te passen en straatintimidatie strafbaar te stellen.

Wethouder Harpe beloofde de commissie dat de raad via de veiligheidsmonitor inzicht krijgt in de politiecijfers over zedendelicten. Daarnaast lichtte hij toe hoe het Centrum Seksueel Geweld en de GGD samenwerken en dat op scholen #MeToo bijeenkomsten worden gehouden om jongeren weerbaar te maken op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast informeerde hij de commissie dat er een regionaal plan van aanpak komt dat aansluit op het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis.  De wethouder zegde toe dat plan met de raad te delen, zodra het gereed is.

De wethouder sprak ook zijn waardering uit voor het project Safe Streets. Gemeenten die zich daarbij aansluiten pakken in de openbare ruimte problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes aan. in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte. Harpe waarschuwde de commissie wel dat die maatregelen moeten passen binnen het beperkte budget van de gemeente. Hij beloofde de commissie daarom te gaan kijken wat de gemeente wel en niet zou kunnen doen als de raad besluit om zich bij Safe Streets aan te sluiten. De wethouder stuurt daar begin volgend jaar een brief over naar de raad.