College biedt programmabegroting 2021-2024 aan

College biedt programmabegroting 2021-2024 aan

18 september 2020 – De gemeenteraad heeft de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 van het college ontvangen.

De begroting wordt op donderdag 15 oktober door de raad besproken in de commissie Algemeen. De fracties geven die avond vanaf 19.30 uur ook hun algemene beschouwingen.

De raadsbehandeling van de programmabegroting vindt plaats op donderdag 5 november.