Nieuw in de Stadskrant: Raad in beeld

Nieuw in de Stadskrant: Raad in beeld

Raad in beeld is de titel van de nieuwe pagina in de Stadskrant die voortaan een week na de reguliere vergadering van de gemeenteraad verschijnt.

Op deze pagina leest u onder meer welke besluiten de gemeenteraad heeft genomen, maakt u kennis met de fractievoorzitters en kunt u in de agenda zien welke vergaderingen er de komende weken op het programma staan.

Sophie Wentink – fractievoorzitter STIP (FOTO: BAS KIJZERS)

STIP-fractievoorzitter Sophie Wentink bijt het spits af van de reeks interviews met de fractievoorzitters. Ze vertelt hoe ze politiek actief is geworden, wat haar dromen zijn en hoe ze meedenkt over oplossingen voor Delft.

Raad in beeld Stadskrant

Raad in het kort

Raadsvergadering 21 december 2023

Besluiten De gemeenteraad van Delft stelt verschillende voorstellen vast, waaronder het beheerplan voor civiele constructies, de verordening voor gegevensverstrekking en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor zelfstandigen.

Benoemingen Raadslid Lisette de Jongh-Swemer wordt de voorzitter van de commissie Ruimte en Verkeer. Carla van Tricht en Daniƫlla de Leeuw worden respectievelijk commissielid en raadslid voor Onafhankelijk Delft en SP.

Afscheid Raadslid Lieke van Rossum neemt na bijna achttien jaar afscheid van de SP-fractie.