Bestemmingsplan en meer in Ruimte en Verkeer

Bestemmingsplan en meer in Ruimte en Verkeer

28 augustus 2023 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer bespreken de fracties op donderdag 31 augustus onder meer het voorstel Bestemmingsplan Pleysierschool en ISK. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Op de meer dan volle agenda staan verder de voorstellen Vaststellen verordening Stimuleringslening Stedelijke Vernieuwing gemeente Delft 2023 en Antennebeleid Delft. De commissie bespreekt in deze vergadering tevens het voorstel Beheerplan Groen, Water en Recreatie 2024-2027 en de brief van het college met de titel Strategische Samenwerkingsagenda Water Delft 2023 – 2028.

Op verzoek van STIP, ChristenUnie en PvdA is de beantwoording op de overlegagenda gezet van schriftelijke vragen over het toestaan van kabelgoten laadkabels van elektrische auto’s. De commissie behandelt verder in deze vergadering het RES (Regionale Energie Strategie) plan van aanpak 2022-2026 en RES voortgangsrapportage 2023.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissievergadering