Raad maakt kennis met kandidaat-wethouders

Dit item is verlopen op 08-07-2018.
8 juni 2018 – De gemeenteraad heeft donderdag 7 juni tijdens een openbare bijeenkomst kennisgemaakt met de kandidaat-wethouders Stephan Brandligt (GroenLinks), Bas Vollebregt (STIP), Martina Huijsmans (D66), Hatte van der Woude (VVD) en Karin Schrederhof (PvdA).

Brandligt is in de nieuwe wethoudersploeg de enige kandidaat die de afgelopen raadsperiode in het college zat. Voor hem ligt de portefeuille Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën klaar.

Huijsmans is op dit moment nog raadslid. Als wethouder krijgt zij Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening in haar pakket.

Vollebregt was eerder raadslid van september 2014 tot november 2015. Hij krijgt de portefeuille Economie, Cultuur en Grondzaken en vastgoed.

Van der Woude was raadslid in Delft van september 2012 tot en met november 2016. Zij krijgt als wethouder de verantwoordelijkheid over de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Integratie.

Schrederhof zat niet eerder in de gemeenteraad. Zij gaat zich na haar benoeming bezighouden met het pakket Wonen, Wmo en Sport.

De kennismaking met de kandidaat-wethouders vloeit voort uit de motie Wethouders die vorig jaar na het onderzoek Grote Projecten met een ruime meerderheid door de raad werd aangenomen. Volgens die motie moet de raad de kans krijgen om de kandidaten te bevragen op hun motivatie en geschiktheid.

Na de voorstelrondes door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen werden de kandidaten een voor een aan de tand gevoeld.

Brandligt

In het gesprek met kandidaat-wethouder Brandligt lag onder meer de nadruk op zijn passie voor de energietransitie en de koppeling met andere domeinen, omdat er bijvoorbeeld werkgelegenheid gecreëerd kan worden bij het verduurzamen van huizen. Diverse fracties waren ook benieuwd hoe hij zijn rol ziet als de nieuwe wethouder van Financiën. Brandligt wees daarbij op de vorige periode toen hij, na het vertrek van wethouder Lucas Vokurka drie maanden verantwoordelijk was voor de gemeentelijke financiën. Hij verzekerde de fracties geen financiële avonturen met grote risico’s aan te gaan en behoedzaam om te gaan met investeringen.

Vollebregt

Bas Vollebregt kreeg als jongste kandidaat verschillende vragen over zijn ervaring en het omgaan met weerstand. Hij wees daarbij op enkele successen die hij als raadslid had geboekt en op zijn werkervaring als consultant. Vollebregt zei zich ervan bewust te zijn dat hij tegen weerstand zal oplopen, maar volgens hem is persoonlijk contact, een open houding en het aangeven van grenzen de manier om daar mee om te gaan.

Huijsmans

Met Ruimtelijke Ordening in het pakket liet kandidaat-wethouder Martina Huijsmans weten dat ze van Delft een stad wil maken waar het voor iedereen fijn wonen is. Dat boze belanghebbenden de afgelopen jaren voor een volle tribune zorgden, valt volgens Huijsmans in de toekomst ook niet altijd te voorkomen, Maar ze verwacht door meer burgercontact wel meer begrip te kweken. Die contacten acht ze ook van belang met de bestuurders in de regio. Op de vraag van haar eigen partij wie er straks af en toe met de vuist op de collegetafel slaat, antwoordde ze dat ze hoopt dat iedereen dat zal doen, alleen niet allemaal tegelijk.

Van der Woude

Kandidaat-wethouder Hatte van der Woude ging uitgebreid in op de vragen over haar atypische profiel. Het voormalige VVD-raadslid heeft zich zowel in Delft als in de regio sterk gemaakt voor het sociaal domein en de jeugdzorg. Van der Woude legde uit dat tijdens de coalitieonderhandelingen bleek dat de vijf partijen dezelfde doelen nastreven, waarbij op weg daar naartoe partijen soms de bandbreedtes opzochten. Ze liet de fracties ook weten dat ze als wethouder in de regio het grote belang van het tijdig informeren van de raad zal overbrengen.

Schrederhof

Wethouderskandidaat Karin Schrederhof werd onder andere door de SP aangesproken op de uitkomsten van de integriteitstoets. Schrederhof was jarenlang directeur bij Stichting Woonbron, waaronder locatiedirecteur in Delft. De woningcorporatie heeft ruim 9.000 woningen in Delft. Bureau Berenschot adviseerde om die reden het dossier woningbouw over te laten aan een andere wethouder. De SP wilde weten waarom de coalitie dat advies niet overneemt.

Coalitieleider en fractievoorzitter Frank van Vliet van GroenLinks gaf aan dat de coalitie alle vertrouwen heeft in kandidaat Schrederhof. Om ervoor te zorgen dat haar integriteit niet ter discussie komt te staan, is binnen de coalitie afgesproken dat bij besluiten rond het thema Wonen er altijd een tweede wethouder meekijkt als er sprake is van beleid dat impact heeft op de relatie met Woonbron. Voor het CDA was die uitleg voldoende. Die fractie sprak uit niet aan haar integriteit te twijfelen.

Schrederhof omschreef zichzelf als de grote onbekende. Ze is de enige kandidaat zonder ervaring als raadslid. Ze hield de fracties voor dat ze een berg aan ervaring meeneemt op het gebied van wonen, zowel de technische als sociale kant daarvan en op het gebied van het sociaal domein, waar ze heel graag werk wil maken van de schuldenproblematiek. Dat ze daarnaast twee marathons uitliep, komt wellicht van pas in het onderdeel Sport dat ook in haar portefeuille zit.

Coalitieakkoord

De raad praat woensdag 13 juni verder over de inhoud van het nieuwe coalitieakkoord. In de raadsvergadering die om 20.00 uur begint, wordt voorafgaand aan het debat afscheid genomen van de vertrekkende wethouders. Na het debat zal de raad over de voorgestelde kandidaten stemmen.

Pagina opties