Nieuw vergaderjaar start met digitaal bestuur en Prinsenhof

8 januari 2024 – De eerste oordeelsvormende vergadering van het nieuwe jaar wordt op donderdag 11 januari gehouden door de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie bespreekt in deze vergadering onder meer het rekenkamerrapport Digitaal Bestuur in Delft. Voorafgaand aan het inhoudelijk debat houdt de Delftse Rekenkamer een presentatie over dit onderzoek naar digitalisering in de gemeente Delft.

Ook bespreekt de commissie het voorstel Definitief ontwerp en businesscaseproject Prinsenhof Delft. Het monumentale voormalige kloostercomplex, waarin Museum Prinsenhof Delft is gehuisvest, is eigendom van de gemeente en dringend toe aan functionele en technische verbeteringen om het complex in goede staat te houden, toekomstbestendig te maken en om in de toekomst goed als museum dienst te kunnen laten doen. Na de bespreking in de commissie is het aan de gemeenteraad om het definitief ontwerp en het uitvoeringsbudget vast te stellen.

Op verzoek van de fracties van Volt, SP en Hart voor Delft bespreekt de commissie de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van Hart voor Delft over de verkoop van Mijnbouwstraat 120. Dit rijksmonument werd door de TU Delft verkocht aan Royal HaskoningDHV. Hart voor Delft zette onder meer vraagtekens bij kortingen op de huur van 130 parkeerplaatsen en op de plankosten.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur