Raad in het kort

Raadsvergadering 21 december 2023

Besluiten De gemeenteraad van Delft stelt verschillende voorstellen vast, waaronder het beheerplan voor civiele constructies, de verordening voor gegevensverstrekking en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor zelfstandigen.

Benoemingen Raadslid Lisette de Jongh-Swemer wordt de voorzitter van de commissie Ruimte en Verkeer. Carla van Tricht en Daniƫlla de Leeuw worden respectievelijk commissielid en raadslid voor Onafhankelijk Delft en SP.

Afscheid Raadslid Lieke van Rossum neemt na bijna achttien jaar afscheid van de SP-fractie.