Beeldvorming: buurthuizen en wijkcentra

12 januari 2024 – De leden van de commissie Sociaal Domein en Wonen zijn op donderdag 11 januari in buurthuis De Wending tijdens een beeldvormende avond bijgepraat over buurthuizen en wijkcentra. Op dit moment wordt het beheer van de wijkcentra in Delft geëvalueerd en wordt er nagedacht over hoe de exploitatie en het beheer in de toekomst verbeterd kan worden.

Tijdens de bijeenkomst werd de raad geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en werden de eerste resultaten gedeeld. Daarna werden mogelijkheden voor de toekomstige opzet van beheer en exploitatie besproken en werd de commissieleden gevraagd om vragen te stellen of aandachtspunten mee te geven.

Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen, waren de kosten en het gemak van het huren van een ruimte, de prijs van consumpties en de inzet van vrijwilligers of professionele krachten. Verder werd de onderzoekers op het hart gedrukt om vooral ook de (potentiële) gebruikers van de buurthuizen te betrekken bij het vormgeven van een nieuwe manier van exploitatie en beheer van de buurthuizen. Dit alles met als doel om te komen tot toegankelijke en laagdrempelige buuthuizen die zo veel mogelijk aansluiten op de behoefte van de wijkbewoners.

Later dit jaar worden aan de hand van de uitkomst van het lopende onderzoek en de input van de raad en de stad verschillende scenario’s geschetst en wordt de raad gevraagd om een besluit te nemen over een nieuwe manier van exploitatie en beheer van buurthuizen en wijkcentra.