Commissie Algemeen buigt zich over toekomstvisie Kalverbos

12 december 2023 – Met de kerstdagen in zicht staat er dit jaar op donderdag 14 december nog één commissievergadering op de agenda en die is van de commissie Algemeen. De commissie Algemeen is de ‘veegcommissie’ die als regel bij elkaar komt in periodes zonder vaste commissievergaderingen. Op deze manier kunnen uiteenlopende onderwerpen tijdig worden behandeld. De commissievergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie bespreekt in deze vergadering onder meer de Toekomstvisie Kalverbos en omgeving. Het college geeft in deze visie weer hoe de verbinding tussen de groengebieden Kalverbos en Nieuwe Plantage weer tot stand gebracht kan worden. De brief die het college hierover naar de gemeenteraad heeft gestuurd, is op de agenda gezet door fracties van PvdA, CDA en D66.

Op de agenda staan verder de voorstellen Beheerplan civiele constructies 2024-2027, Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor zelfstandigen zonder Bbz-uitkering, Vaststellen verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Delft, Eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2024 en Derde begrotingswijziging 2023.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Algemeen