Raad in het kort

Raadsvergadering 7 december 2023

Woonvisie 2023-2028 aangenomen De gemeenteraad van Delft heeft op 7 december het voorstel Goed wonen in Delft, Woonvisie 2023-2028 aangenomen. Dat gebeurde na een lang debat, waarin de raad acht amendementen en vijftien moties indiende om de woonvisie aan te passen. De woonvisie gaat over hoe de gemeente wil zorgen voor voldoende en passende woningen voor alle Delftenaren.

Middenhuurproject en transformatorstation goedgekeurd De raad stemde ook in met het initiatiefvoorstel van de SP om meer middenhuurwoningen te bouwen voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Daarnaast werd het bestemmingsplan voor een transformator- en middenspanningsstation op de Kerkpolderweg unaniem aangenomen. De raad vroeg wel om aandacht voor de architectonische inpassing van het station.

Mobiliteitsagenda geactualiseerd De raad besprak ook de Adaptieve Mobiliteitsagenda 2040 – Update 2023, die de plannen voor het verkeer en vervoer in de stad bijstelt. De raad diende vijf moties in, waarvan er twee werden aangenomen en drie werden ingetrokken na toezeggingen van wethouder Huijsmans. De wethouder beloofde onder meer om meer te rapporteren over de participatie van bewoners bij de mobiliteitsprojecten.