Speelplekken, studentenwoningen en spandoeken op raadsagenda

30 oktober 2023 – In de raadsvergadering op donderdag 2 november bespreekt de gemeenteraad de onderwerpen die de afgelopen maand in de raadscommissies zijn behandeld. Bij diverse onderwerpen zijn door fracties moties en/of amendementen aangekondigd. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

De raad moet onder meer een besluit nemen over het voorstel Beheerplan speelvoorzieningen 2024-2027. De CDA- en VVD-fractie overwegen bij het voorstel Wijziging verordening starterslening gemeente Delft een motie of amendement in te dienen.

De fractie van STIP heeft een motie aangekondigd bij de brief van het college over het Plan Uitwerkingskader transformatie studentenwoningen Van Hasseltlaan. Bij het Beheerplan Schoon 2024-2027 wil de VVD een motie indienen voor extra geld om drie wijken in Delft schoner te maken. Daarnaast is de VVD van plan om een motie in te dienen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van toegankelijke openbare toiletten. Aanleiding daarvoor is een brief van een bewoner over dit onderwerp.

In deze vergadering stemt de raad ook over de moties die in de vorige raadsvergadering werden doorgeschoven. Het gaat om de motie Geen spandoeken boven de grachten van CDA, VVD, D66 en Onafhankelijk Delft en de motie Spandoeken goed geregeld van de PvdA.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal in het stadhuis op de Markt of rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast raadsvergadering