Commissie bespreekt woonruimte voor statushouders

9 oktober 2023 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op donderdag 12 oktober onder meer de stand van zaken rond de huisvesting van statushouders besproken. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.30 uur.

Het college stuurde een brief aan de raad over de huisvesting van statushouders. Dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Gemeenten, dus ook Delft, zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een bepaald aantal statushouders van passende woonruimte te voorzien. In 2022 moest Delft 147 statushouders huisvesten. Dit jaar 288, daarvan heeft de helft nog geen woonruimte. De fracties van D66, STIP, CDA, Volt en GroenLinks hebben om bespreking van dit onderwerp gevraagd.

Ook op de agenda staat het voorstel Intrekken verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015. Als de commissie vindt dat dit voorstel niet besproken hoeft te worden, wordt het direct als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 2 november.

Verder behandelt de commissie het voorstel Wijziging Verordening Starterslening gemeente Delft en de collegebrief over de tijdelijke onderwijshuisvesting van de Stichting Islamitisch college.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen en webcast