Gemeenteraad vergadert niet donderdag, maar dinsdag

10 september 2023 – De eerste raadsvergadering na de zomervakantie wordt niet zoals gebruikelijk op donderdag, maar op dinsdag 12 september gehouden. De vergadering is verplaatst omdat de Delftse kermis vanaf woensdag 13 september op de Markt staat. De raad vergadert dinsdag vanaf 20.00 uur in het stadhuis op de Markt.

Op de agenda staan diverse onderwerpen die de afgelopen weken in de commissievergaderingen zijn besproken. Bij sommige onderwerpen gaven fracties aan dat ze een motie of amendement willen indienen. Over die onderwerpen wordt in de raadsvergadering verder gesproken.

De voorstellen waarover in de commissievergaderingen door de fracties positief aan de raad werd geadviseerd, worden in de raadsvergadering als hamerstuk vastgesteld. Dat betekent dat de gemeenteraad daarover niet meer in debat gaat. Die voorstellen worden via een klap met de voorzittershamer afgetikt.

Dat gebeurt in de komende raadsvergadering onder meer met de voorstellen: Verordening Stimuleringslening Stedelijke Vernieuwing gemeente Delft 2023, Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming,  Toetreden Veiligheidsregio Haaglanden tot de Stichting Risicobeheer en Antennebeleid Delft.

Bij het voorstel Bestemmingsplan Pleysierschool en ISK is door de ChristenUnie aangekondigd dat die fractie een motie wil indienen voor het behoud van gezonde bomen. Dezelfde motie kondigde de fractie van de ChristenUnie ook aan bij het voorstel Beheerplan Groen en Water 2024 – 2027. Als de fractie besluit om die motie bij dit onderwerp in te dienen, kan de raad het bestemmingsplan als hamerstuk vaststellen. Bij het voorstel over het beheerplan kondigde ook de CDA-fractie een motie aan. Die fractie wil een verbod op spandoeken boven de grachten. GroenLinks en VVD willen een amendement indienen om het besluit dat de raad vaststelt te wijzigen.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal in het stadhuis op de Markt of thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda raadsvergadering en webcast