Raad rekt energietoeslag voor meer Delftenaren op 

4 oktober 2022 – Meer Delftenaren die moeite hebben om de energierekening te betalen, kunnen binnenkort bij de gemeente aankloppen voor de energietoeslag. De gemeenteraad ging op maandag 3 oktober in een extra vergadering unaniem akkoord met het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. Tevens stemde de raad in met twee moties die het college opdragen om de regeling voor meer mensen beschikbaar te maken. 

De gemeenteraad debatteerde op donderdag 22 september ook over dit voorstel. Toen bleef een besluit uit, omdat wethouder Joëlle Gooijer de financiële consequenties van het uitbreiden van de regeling eerst op een rij wilde zetten. Het college kwam vorige week met die extra informatie en daaruit bleek dat het ophogen van de inkomensgrens van de voorgestelde 120% van het sociaal minimum naar 130% financieel te overzien is voor de gemeente.

Naast de twee moties die Volt, SP en Onafhankelijk Delft op 22 september hadden ingediend, dienden de drie partijen maandagavond een derde motie. In de nieuwe motie probeerden de drie indieners het college op te dragen om zo snel mogelijk over te gaan tot het toekennen van een energiecompensatie van 800 euro voor huishoudens tussen de 130% en 130% van het sociaal minimum. Die motie kreeg geen steun van de andere fracties en werd verworpen.

Dat gebeurde ook met de motie die vroeg om het zo snel mogelijk toekennen van energietoeslag oftewel 1300 euro voor deze groep huishoudens.  De motie Toekennen €500 energiecompensatie tot 130 procent die Volt, SP en Onafhankelijk Delft indienden met D66 en GroenLinks kreeg wel brede steun in de raad. VVD en Hart voor Delft stemden als enige fracties tegen. Het college moet nog dit jaar met een eenvoudige regeling komen en informatie daarover publiceren op de gemeentelijke website. De kosten worden gedekt uit het overschot dat wordt gemeld in de najaarsrapportage.

Boven de motie Eerlijke compensatie energiekosten die STIP, ChristenUnie en CDA op 22 september al hadden ingediend, stond nu ook het logo van de PvdA. De motie werd aangenomen, dankzij de steun van alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft en VVD. Het college moet de bijzondere bijstandsregeling ook mogelijk maken voor studenten die geen eigen energiecontract hebben, maar wel kunnen aantonen dat hun energiekosten aanzienlijk zijn gestegen.

Hart voor Delft diende in deze vergadering twee nieuwe moties in. De fractie kreeg voor de motie Maatwerk bij energiecompensatie de steun van de VVD, maar de overige negen fracties stemden tegen. De andere motie van Hart voor Delft, Vergeet de blokverwarming niet!, werd ingetrokken nadat wethouder Gooijer die motie als overbodig had bestempeld. Ook huishoudens met blokverwarming en een laag inkomen kunnen een aanvraag voor energietoeslag indienen.