Extra raadsvergadering over energietoeslag

26 september 2022 – De gemeenteraad houdt op maandag 3 oktober een extra vergadering over het voorstel Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. De vergadering begint om 19.30 uur.

In de raadsvergadering op donderdag 22 september bleef een sluit over dit voorstel uit. Diverse fracties probeerden via moties extra financiële steun te bieden aan de bewoners die de gestegen energiekosten niet meer kunnen betalen. Omdat het daarbij om een bedrag van tonnen gaat en de effecten van de rijksmaatregelen nog niet bekend zijn, wilde wethouder Joëlle Gooijer de consequenties voor de gemeente eerst op een rij zetten. Het college komt deze week met die extra informatie.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal of rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda raadsvergadering