Onderhandelingen coalitie in afrondende fase

UPDATE 25 mei 2022 – De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Delft zijn in de afrondende fase gekomen. De fracties van STIP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie verwachten dat ze woensdag 25 mei hun coalitieakkoord voor de periode 2022-2026 kunnen presenteren. De presentatie vindt plaats om 16.30 uur in de raadszaal van het stadhuis op de Markt.

De onderhandelaars hebben in de afgelopen weken afspraken gemaakt over het beleid dat ze in de komende vier jaar willen gaan voeren. De eerder voorgestelde planning om de nieuwe wethouders op 7 juni te installeren en het kennismakingsgesprek met de kandidaat-wethouders te laten plaatsvinden op 1 juni is na overleg in het presidium gewijzigd.

Het voorstellen van en het stellen van vragen aan de wethouderskandidaten gebeurt op dinsdag 7 juni vanaf 20.00 uur in de raadszaal. De installatie van de nieuwe wethouders en het debat over het coalitieakkoord vindt plaats in een extra raadsvergadering op woensdag 15 juni vanaf 20.00 uur in de raadszaal.

Het nieuwe college bestaat, naast burgemeester Marja van Bijsterveldt, uit vijf wethouders. De kandidaten namens de coalitiepartijen zijn Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66), Frank van Vliet (GroenLinks), Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) en Joëlle Gooijer (ChristenUnie).

De presentatie van het coalitieakkoord kan woensdag rechtstreeks worden bekeken via de website van de gemeenteraad.