Ruimte en Verkeer bespreekt Warmteplan Delft

30 november 2021 – De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt in de oordeelsvormende vergadering op donderdag 2 december onder meer het voorstel Warmteplan Delft 2021. Dit plan geeft onder meer inzicht op welke manier welke buurt aardgasvrij verwarmd kan worden.  De gemeente Delft wil uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

In deze vergadering wordt de commissie ook gevraagd advies aan de raad te geven over de voorstellen  Bijdrage Fonds Delft 2040 voor Futurepoof realisatie Open Warmtenet en  Bestemmingsplan De Staal. Daarnaast bespreekt de commissie het voorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2022-2026.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten. Belangstellenden kunnen de vergadering thuis via de website van de gemeenteraad bekijken.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van der vergadering aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl. U ontvangt na uw aanmelding een link om digitaal te kunnen inspreken.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer