Raadsleden in gesprek over Global Goals

23 september 2021 – Raadsleden zijn op donderdag 16 september met elkaar in gesprek gegaan over de Global Goals. Aan de hand van diverse presentaties werd duidelijk gemaakt wat dat precies zijn.

Catherine Bij de Vaate nam de raadsleden mee in de voorgeschiedenis in Delft en in wat Global Goals zijn. In Delft is er sprake van een Gouden Delftse Driehoek. De gemeente (het college), de politiek (gemeenteraad) en de stad werken vanuit hun eigen rol aan de Global Goals en staan in verbinding met elkaar. Zo kunnen ze elkaar versterken en inspireren. Opvallend is dat Delft bruist van de initiatieven van inwoners, organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen. De gemeenteraad sluit zich aan bij de stad en is nu aan zet.

De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Global Goals of SDG’s (Sustainable Development Goals) vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda voor een duurzame én eerlijke wereld. Dat wil zeggen zowel verduurzaming van energie of mobiliteit als armoedebestrijding en bestrijding van kansenongelijkheid in werk of onderwijs bijvoorbeeld. Op 25 september 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de Global Goals, net als alle andere lidstaten van de VN. Dit geldt voor het Nederlandse beleid, zowel binnen als buiten Nederland.

Het zijn de volgende doelen:

Globals Goals

Think Global, act local. Alle doelen zijn concreet uitgewerkt in subdoelen. Meer dan de helft van deze subdoelen zijn relevant voor lokaal beleid. Daarom spelen gemeenten een belangrijke rol bij de uitvoering en bereiken van de Global Goals. Al eerder nam de raad hierover een motie aan.

Global Goals gemeente

Wethouder Brandligt lichtte toe hoe de gemeente en ook partners uitvoering geven aan de Global Goals in Delft. De gemeente zet in haar bestuursprogramma extra in op acht global goals. De wethouder benadrukte dat het echter geen harde grens is: De Global Goals zijn namelijk met elkaar verbonden eb bieden zo een integraal kader voor afwegingen in beleid.

Partners in de stad, nemen zelf initiatief en zoeken soms ook samenwerking met elkaar en/of met de gemeente. De gemeente brengt partijen bij elkaar, stimuleert en faciliteert. Onder andere met MAEX. De gemeente Delft was daarom uitgenodigd als goed voorbeeld voor andere gemeenten tijdens de Global Goal workshops van VNG in voorjaar 2021.

Op zaterdag 25 september aanstaande, op internationale dag van de Global Goals, maakt de gemeente Delft officieel bekend dat Delft een Global Goals Gemeente is geworden. Delft hijst dan voor het eerst de officiële Global Goals Gemeente vlag. Onze stad staat op deze dag in landelijke belangstelling. De coördinator van SDG- Nederland, Sandra Pellegrom, komt er speciaal voor naar Duurzaamheidscentrum De Papaver in Delft, mét de SDG bus. Ze wordt, samen met de Delftse wethouder Global Goals, Stephan Brandligt, geïnterviewd. Tijdens deze dag zijn er diverse activiteiten in het teken van de Global Goals. Kijk hier voor het programma van de dag.

Initiatieven uit de stad

Het aansluiten van de gemeente Delft bij de Global Goals volgt op een aantal jaren actief bezig zijn met de doelen. Het is ook precies een jaar na het lanceren van de website delft4globalgoals.nl door diverse Delftse organisaties. De initiatiefnemers zijn Stichting Stedenband Delft-Estelí, Stichting Fairtrade Delft, Buurttuin Voorhof, Milieudefensie Delft, aangevuld met vertegenwoordigers van IHE, studentenpastoraat, Stichting 8 maart en enkele culturele organisaties. Ria van Oostveen vertelde de raadsleden namens hen hoe deze organisaties samen werken aan echte verbetering via concrete projecten. Via Delft4GlobalGoals worden deze projecten vooral zichtbaar gemaakt. Ook pakken zij zelf projecten op: zo werken ze samen met De Papaver aan een les over de Global Goals voor scholen en maken ze een SDG-wandeling.

Op 25 september wordt een aantal activiteiten van Delft4globalgoals gelanceerd. Van september tot en met november 2021 zijn er de volgende activiteiten:

  • One Planet’ bij Duurzaamheidscentrum De Papaver. Deze van het Museon geleende tentoonstelling laat voor elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zien hoe de wereld in 2030 mooier kan zijn en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. En hij is speciaal voor Delft aangevuld met portretten van 17 Delftse ‘goalgetters’
  • Expositie ‘Koffie en Global Goals’ in Botanische tuin. Naast informatie over de hele koffieketen, van plant tot boon tot kopje koffie, wordt in deze tentoonstelling speciaal aandacht besteed aan hoe keurmerken zoals Fair Trade en de Global Goals van de Verenigde Naties onze kopjes koffie duurzamer kunnen maken.
  • Wandeltocht van circa 2 tot 2,5 uur langs diverse plekken met organisaties en bedrijven die zich inzetten voor de Global Goals doelen. De wandelaar maakt kennis met de doelen. De wandeling blijft ook na november bestaan en zal steeds worden uitgebreid.

De raad aan zet

Na deze presentaties praatten de raadsleden verder over de stand van zaken en over het adopteren van Global Goals doelen door de raadsleden. Ze kozen hun favoriete Global Goals en wisselenden van gedachten over de doelen 1 (Armoede), 5 (Gendergelijkheid) en 12 (Verantwoorde Consumptie en Productie).

Aan het einde van de avond bespraken de raadsleden het persoonlijk adopteren van een of meer Global Goals doelen. Dit is uiteraard op vrijwillige basis, waarbij iedereen een eigen invulling geeft aan zijn of haar gekozen doel. Het is een mooie manier om als (nieuwe) raadsleden met elkaar in gesprek te gaan en in verbinding te staan met elkaar én met de stad/ de inwoners. Op de website van de gemeenteraad kunnen dan namelijk de geadopteerde Global Goals bij de namen van de raadsleden komen te staan.

Wellicht praten de raadsleden hierover verder bij de raadsvergadering van 30 september.

Daarover en meer gaat een kerngroep zich buigen. Geïnteresseerde raadsleden zijn welkom zich bij het kernteam aan te melden dat onder andere bestaat uit Catherine bij de Vaate, Bert van der Woerd, Jan Geert van der Post, Rob van Woudenberg of Jip Enthoven.

Achtergrondinfo

Uitgave van VNG – Global Goals in het gemeentelijk beleid: https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020.pdf  

Uitgave van VNG – boekje over Global Goals voor raadsleden: https://vng.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-global-goals-in-nederlandse-gemeenteraad