Leerlingen kruipen in de huid van raadsleden

9 juni 2021 – Leerlingen uit de  vwo-bovenbouw van het Stanislascollege hebben op dinsdag 8 juni deelgenomen aan de jaarlijkse Scholieren In De DelftsE Raad oftewel SIDDER.

In de nagespeelde raadsvergadering debatteerden de fracties over het fictieve voorstel om in delen van Delft een verbod voor minderjarigen in te stellen op het bezit van gevaarlijke voorwerpen.

In het debat vertolkten de leerlingen de standpunten van de Delftse raadsfracties. In de weken voorafgaand aan de vergadering hielden ze gesprekken met de ‘echte’ raadsleden om hun standpunten zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en om moties en amendementen op te stellen. Die waren er volop: achttien moties en zes amendementen.

Uiteindelijk werd het geamendeerde voorstel unaniem aanvaard en koos een jury van aanwezige raadsleden de ChristenUnie als best debatterende fractie en Noa Drop (GroenLinks) als best debatterende raadslid.