Beeldvorming: mobiliteitsagenda

21 mei 2021 – College en ambtenaren presenteerden op donderdag 20 mei tijdens een beeldvormende activiteit de uitvoeringsagenda van het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 aan de commissie Ruimte en Verkeer. De zogeheten adaptieve mobiliteitsagenda.

Deze adaptieve mobiliteitsagenda Delft 2020 -2040 gaat over op welke wijze het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) wordt vertaald naar concrete projecten om de doelstellingen uit het MPD te realiseren. Deze uitvoeringsagenda bevat een veelheid aan projecten. Soms heel groot, soms klein (-er). In een periode van 20 jaar kan er veel veranderen. Een flexibele uitvoeringsagenda is dan ook belangrijk om goed te kunnen aansluiten bij de actualiteit van dat moment.

De uitvoeringsagenda is in twee tijdsperioden opgedeeld:
– Tot 2025, deze periode zoomt vooral in op (financiĆ«le) kleinere projecten
– Tussen 2026 en 2040, voor deze periode zijn meer grotere strategische projecten benoemd. Maar ook dan worden veel kleine projecten opgepakt.

De commissieleden stelden veel vragen over de prioritering van projecten naar aanleiding van de projectenlijst. Projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het MPD, subsidiabel zijn of aansluiten op andere projecten hebben een hogere prioriteit. De financiƫle middelen komen bij de bespreking van de kadernota aan de orde.