Martin Stoelinga overleden, commissie stopt vergadering

25 maart 2021 – Het bericht over het overlijden van raadslid Martin Stoelinga (77) kwam donderdagavond 25 maart in de commissie Sociaal Domein en Wonen binnen als een donderslag die iedereen verstomde. De commissie besloot na een korte schorsing niet meer verder te vergaderen.

Kijk de vergadering terug

Op het moment van het droevige nieuws was de commissie halverwege de bespreking van de prestatieafspraken voor 2021 met de vier Delftse corporaties en hun huurdersorganisaties. De fracties van CDA en SP nemen het onderwerp mee terug naar hun fracties, dus mogelijk krijgt de bespreking een vervolg in de raadsvergadering.  

Eerder die avond had de commissie zich gebogen over het voorstel Verordening Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders Delft 2021. De meeste fracties waren positief over dit voorstel. De VVD was kritisch en zei van plan te zijn om in de komende raadsvergadering op dinsdag 30 maart wellicht een motie in te dienen.

Hart voor Delft

Bij het sluiten van de vergadering ging het medeleven van de commissieleden uit naar de fractie van Hart voor Delft. Die fractie ontstond vorige week na de fusie tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga. Martin Stoelinga zat sinds 2002 in de gemeenteraad; eerst als fractievoorzitter van Leefbaar Delft, daarna van Onafhankelijk  Delft en na de splitsing in die partij van Groep Stoelinga.

Martin Stoelinga