Commissie deelt zorgen over voldoende coronasteun

5 februari 2021 – Krijgen alle Delftenaren die het moeilijk hebben in deze coronaperiode of door de coronamaatregelen financieel in de knel zitten voldoende hulp en steun? Het maandelijkse ‘coronadebat’ in de commissie Economie, Financiën en Bestuur draaide op donderdag 4 februari grotendeels rond die vraag.

Heel veel Delftenaren voelen inmiddels de gevolgen van alle maatregelen. De ChristenUnie wees op de mantelzorgers die tijdens de avondklok onderweg zijn om hulp te verlenen. Dat mogen ze volgens burgemeester Van Bijsterveldt ook blijven doen, als ze maar een eigen verklaring op zak hebben. Ze liet de commissie weten dat de politie de handhaving van de avondklok aan kan en dat er geen extra inzet nodig is van de BOA’s. Van Bijsterveldt vertelde in de commissie ook dat er in Delft geen sprake is geweest van een noodverordening of een noodbevel. Toen de spanning even opliep, was de politie paraat en waren maatschappelijke organisaties actief. Indien nodig, ligt volgens de burgemeester, alles klaar.

Wethouder Bas Vollebregt antwoordde op vragen van de VVD en de PvdA dat het ingewikkeld is om een helder beeld te krijgen van de problemen waar ondernemers mee kampen. Volgens de wethouder loopt de schade op, maar worden ondernemers op de been gehouden door de overheidssteun. De PvdA vroeg ook aandacht voor voldoende steun voor de cultuursector. Vollebregt wees op de verlenging en de wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling Coronamaatregelen voor maatschappelijke organisaties in Delft. Tot 15 juli 2021 kunnen maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk subsidie aanvragen bij de gemeente. STIP sloot zich bij het betoog van de PvdA aan. STIP zei vooruit te willen kijken en nodigde daarbij andere partijen uit om mee te werken aan een voorstel voor een levendig herstel van Delft.

De ChristenUnie wilde ook weten van het college of eenzame ouderen in Delft voldoende in beeld zijn en hulp krijgen. Wethouder Karin Schrederhof noemde organisaties zoals Delft voor Elkaar, de kerken en De Zonnebloem die zich inspannen die groep bewoners te bereiken en te helpen. De gemeente doet er volgens haar alles aan om zoveel mogelijk netwerken draaiend te houden, ook na de coronaperiode. Ze liet de commissie na vragen van de PvdA en de VVD ook weten dat er nog geen zichtbare run is op de sociale voorzieningen van de gemeente. Ook in de bijstand is nog geen toename te zien.

Wethouder Hatte van der Woude gaf wel aan dat het niet zo goed gaat met jongeren waarmee het al niet zo goed ging. Ze durfde niet te zeggen of er in hun geval een verband is met corona, maar het afgelopen jaar ging het met deze kinderen volgens de wethouder slechter en dat betekent extra dure zorg. In sommige gevallen bedragen die zorgkosten drie ton per jaar. Het gaat daarbij volgens Van der Woude niet om grote aantallen, maar om enkele kinderen met zware problematiek.

Onafhankelijk Delft vroeg naar de komst van een vaccinatieplek in Delft. Wethouder Schrederhof hoopt de raad daarover snel te kunnen informeren. Donderdagavond zei ze dat het college zijn best doet om een vaccinatielocatie naar Delft te halen. D66 en Groep Stoelinga wezen op de weersverwachting voor volgende week; ijsdagen en sneeuw en vroegen hoe de scholen die met open ramen moeten ventileren daarmee omgaan. Stadsbelangen Delft maakt zich zorgen om de daklozen. Voor hen is er adequate opvang geregeld, zei wethouder Schrederhof. Wethouder Van der Woude stelde de commissie enigszins gerust dat de scholen weten wanneer er geventileerd moet worden. Dat gebeurt tussen de lessen door. De wethouder zei in Delft geen signalen te hebben gekregen van leerkrachten die ongerust zijn, omdat hun scholen weer opengaan.

Groep Stoelinga vroeg ook aandacht voor een paar individuele Delftenaren die in de knel zitten, iemand die in de Bomenwijk zijn sloophuis uit moet en de man van de paardentram die geen toeristen meer rond kan rijden. Wethouder Schrederhof weigerde op de kwestie in de Bomenwijk in te gaan en zei dat er met Vestia overleg wordt gevoerd. Wethouder Vollebregt zei tot tevredenheid van Groep Stoelinga in gesprek te zijn met de paardenman.   

Fonds Delft 2040

Bij de bespreking van de evaluatie over Fonds Delft 2040 ging het in de commissie over de samenstelling van de investeringscommissie die de aanvragen en over de ambitie van Delft om dit fonds te vullen tot een bedrag van 75 miljoen. De VVD vindt dat die ambitie gezien de financiële situatie van Delft moet worden aangepast. Die fractie zei daar bij de bespreking van het herstelplan volgende maand op terug te komen.

STIP vroeg aandacht voor de verjonging van de commissie. Dat moet volgens STIP een volwaardig lid met stemrecht worden. D66 zei op dit moment net als de VVD geen mogelijkheid te zien om het fonds uit te breiden. Wethouder Stephan Brandligt liet D66 weten dat de adviezen voortaan uitgebreider toegelicht naar de raad worden gestuurd. Hij deed de toezegging om de verjonging met de commissie te bespreken.  Ook Stadsbelangen Delft zei bezorgd te zijn over de ambities van het fonds.

GroenLinks herinnerde de commissie eraan dat het fonds vier jaar geleden is opgezet om Delft als parel in de Randstad te positioneren en om van Delft een aantrekkelijke partner te maken voor investeerders. GroenLinks zei koersvast te willen blijven. De VVD acht dat niet mogelijk, omdat er geen investeringsruimte is. De PvdA steunde het standpunt van GroenLinks. Volgens de PvdA betekent stoppen met investeren dat Delft geen toekomst meer heeft. De fractie van het CDA sprak over de ambities toch wat temperen en wellicht pas op de plaats maken. Net als de VVD wil het CDA het fonds ook ter sprake brengen bij het herstelplan.

Rekenkamer

Het voorstel van de burgemeester om de Verordening Rekenkamer 2018 te wijzigen is door de commissie als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op donderdag 4 maart. In de verordening worden de nieuwe vergoedingsbedragen voor de leden en voorzitter van de Delftse Rekenkamer opgenomen. Die gaan met 14% omhoog en worden vanaf nu jaarlijks geïndexeerd net zoals de vergoedingen voor raads- en commissieleden. De vergoeding voor de leden van de rekenkamer zijn bij het passeren van de grens van 100.000-inwoners in Delft niet aangepast.

De burgemeester noemde het voorstel daarom een inhaalslag, waar alle fracties zich uiteindelijk in konden vinden. De ChristenUnie en VVD wezen op de huidige slechte financiële situatie van de gemeente, maar lieten weten het voorstel te kunnen steunen. Het CDA sprak over een redelijke vergoeding. Stadsbelangen Delft zei eveneens akkoord te gaan, maar tegen extra geld in de begroting te stemmen als de rekenkamer daar om vraagt. De hogere vergoeding wordt betaald uit het onderzoeksbudget van de rekenkamer. GroenLinks, PvdA en STIP wezen op het belang van de rekenkamer die de gemeenteraad onafhankelijk adviseert. Een redelijke waardering is volgens de PvdA ook belangrijk.