Delflandplein op agenda Ruimte en Verkeer

5 oktober 2020 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft voor donderdag 8 oktober haar oordeelsvormende vergadering op de agenda staan. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal. Vanwege de coronamaatregelen blijft de publieke tribune gesloten.

De commissie bespreekt in deze vergadering onder meer het verkeersveiligheidsonderzoek Delflandplein. Onlangs lieten de commissieleden zich over dit onderzoek en de rotonde bijpraten tijdens een beeldvormende bijeenkomst.

Deelvervoer

Daarnaast is op verzoek van de fracties van Stadsbelangen Delft, ChristenUnie en STIP de brief van het college op de agenda gezet over de regulering van het deelvervoer op twee wielen. En verder hebben de fracties van Stadsbelangen Delft, CDA en ChristenUnie gevraagd om overleg over de brief van de vereniging  Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport.

Inspreken

Pers en publiek kunnen de commissievergaderingen rechtstreeks bekijken via de webcast. Als u wilt inspreken, kunt u dat digitaal doen tijdens de vergadering. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Beeldvorming

De commissie Economie, Financiƫn en Bestuur houdt deze week twee digitale beeldvormende bijeenkomsten over het museum Prinsenhof Delft en de Erfgoednota.

Dinsdag 6 oktober 2020, 19.30 uur:

Beeldvorming: museum Prinsenhof Delft

Donderdag 8 oktober 2020, 19.30 uur:

Oordeelsvorming: commissie Ruimte en Verkeer

Donderdag 8 oktober 2020, 19.45 uur:

Beeldvorming: erfgoed Delft