Raad vormt zich een beeld van cultuurbeleid

18 september 2020 – De Cultuurtafel Delft houdt op donderdag 24 september in OPEN een beeldvormende bijeenkomst voor raadsleden en leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur over het cultuurbeleid van de gemeente Delft.

Dit jaar wordt het Cultuurkader Delft 2016-2019: Focus op Cultuur, het creatief vermogen van Delft geactualiseerd. In het najaar van 2020 vinden daarvoor diverse bijeenkomsten met het culturele veld en andere partners plaats.

In deze raadssessie wordt ingegaan op de waarde van cultuur in het algemeen én voor Delft en worden een aantal inhoudelijke thema’s uit het cultuurkader verkend, zoals Meedoen met Cultuur en Stedelijke Aantrekkelijkheid.

Adviseur, interimmanager en auteur Cor Wijn belicht in een lezing de artistieke, de maatschappelijke en de economische waarde van cultuur. Aan de hand van zijn verhaal gaan de raads- en commissieleden onder leiding van Delftse cultuurmakers in gesprek over de toekomst van het lokale cultuurbeleid.

Agenda beeldvormende bijeenkomst cultuur