Ruimte en Verkeer opent nieuw vergaderseizoen

29 augustus 2020 – Het zomerreces is voorbij en dat betekent dat het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad weer begint. De commissie Ruimte en Verkeer opent het nieuwe politieke jaar met een oordeelsvormende vergadering op donderdag 3 september. De vergadering begint om 19.30 uur.

De commissie bespreekt onder meer een voorstel van het college om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 136 studentenwoningen aan de Balthasar van der Polweg/Korvezeestraat.

Op verzoek van de fracties van ChristenUnie, SP, D66, GroenLinks, CDA, VVD en Stadsbelangen Delft behandelt de commissie de brief van de provincie over de Quickscan planoptimalisatie. De provincie wil woningbouwplannen versnellen door onder meer anders om te gaan met de parkeernorm en de grondprijssystematiek.

Daarnaast bespreekt de commissie de afdoening van de motie om niet zonder meer overal in Delft het nieuwe inzamelen in te voeren, de memo Evaluatie ParkerenDelft en de brief van het college over de openbare ruimte Houttuinenplein.

Inspreken

Als u wilt inspreken, kunt u dat digitaal doen tijdens de vergadering. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

De publieke tribune in de raadszaal blijft vanwege de coronamaatregelen voorlopig gesloten. Pers en publiek kunnen deze vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer