Beeldvorming: toekomst Rietveld Theater

Beeldvorming: toekomst Rietveld Theater

25 april 2024 – Raads- en commissieleden brachten op dinsdag 23 april een beeldvormend bezoek aan het pand van het Rietveld Theater aan Rietveld 49. Het cultuurpand is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In het gebouw zijn ook investeringen op het gebied van duurzaamheid en geluid noodzakelijk.

De raads- en commissieleden kregen een presentatie van de uitkomsten van de uitgevoerde scenario-analyse. In totaal zijn zeven scenario’s onderzocht, variërend van niks doen (variant zeven) tot verbouwing van het totale pand (variant één). Dit scenario komt het meest tegemoet aan het eerder opgestelde programma van eisen. De kosten voor deze variant bedragen rond de vijf miljoen euro.

Het college stuurt op korte termijn een voorstel naar de raad om de scenario’s twee tot en met vijf af te laten vallen en te kiezen voor scenario zes: eind dit jaar een besluit nemen over de varianten, niks doen of totaal verbouwen. Dit voorstel wordt op 23 mei besproken in de commissie Economie, Financiën en Bestuur en op 13 juni in de raadsvergadering.

Het college stelt in dit voorstel voor dat de raad eind dit jaar bij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Cultuur de knoop doorhakt over het wel of niet verbouwen van het Rietveld Theater. In dit huisvestingsplan wordt het hele culturele aanbod en al het cultureel vastgoed in Delft in beeld gebracht.