Ruimte en Verkeer krijgt beeld van Warmteplan

Ruimte en Verkeer krijgt beeld van Warmteplan

24 september 2021 – De commissie Ruimte en Verkeer is op donderdag 23 september in een beeldvormende bijeenkomst bij The Green Village door het college met een presentatie geïnformeerd over het Warmteplan Delft 2021.

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2021, met betrokkenheid van alle belanghebbenden, een transitievisie warmte vaststellen. Delft noemt deze transitievisie het Warmteplan Delft 2021.

Het Warmteplan geeft een eerste inzicht in de mogelijkheden voor aardgasvrij verwarmen per buurt. Ook staat in het Warmteplan in welke buurten de gemeente vóór 2030 een warmte-uitvoeringsplan wil maken.

Op het ontwerp-Warmteplan dat ter inzage heeft gelegen van 19 juli 2021 tot en met 13 september 2021 zijn 20 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en de reactie van het college daarop worden verwerkt in een nota van beantwoording. Het definitieve Warmteplan Delft 2021, inclusief de nota van beantwoording, wordt  na vaststelling door het college medio oktober 2021 voor besluitvorming overgedragen aan de gemeenteraad.

Het definitieve Warmteplan 2021 wordt besproken in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer van 2 december 2021 en door de gemeenteraad vastgesteld in de vergadering van 16 december 2021.

Voorafgaand aan de presentatie werd de commissie donderdag rondgeleid over het terrein van de The Green Village, de regelluwe proeftuin op TU Campus waar diverse innovaties en experimenten op het gebied van de energietransitie in de praktijk plaatsvinden. The Green Village houdt voor de inwoners van Delft een open dag op zaterdag 9 oktober 2021 van 10:00 uur tot 16:00 uur.