Onderzoek slavernijverleden aangeboden aan stad en raad

Onderzoek slavernijverleden aangeboden aan stad en raad

22 juni 2023 – Het college van de gemeente Delft heeft, in opdracht van de raad, een onderzoek laten doen naar het slavernijverleden van Delft. Historici Nancy Jouwe, Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis hebben een onderzoek uitgevoerd op basis van beschikbare bronnen. Zij kregen daarbij hulp van historicus Bas van der Wulp en Marion Claessens, collectiebeheerder/archivaris van Stadsarchief Delft.

Het rapport over het onderzoek en de bevindingen is afgelopen dinsdag 20 juni officieel aangeboden aan de stad en aan raadsleden. De onderzochte onderwerpen en de conclusies werden toegelicht door de onderzoekers aan de hand van een presentatie. Met dit rapport en de nieuwe kennis over het slavernijverleden van Delft wordt een leegte in de geschiedschrijving van de stad opgevuld.

Het onderzoek schetst een duidelijk beeld van de slavernij in Delft en gaat onder andere in op de organisatie van de Verenigde Oost Indische Compagnie en West Indische Compagnie in Delft, de betrokkenheid van stadsbestuurders, de rol van particuliere beleggers, de koloniale werkgelegenheid en de slaafgemaakten op plantages en in Delft zelf. Het is aan de gemeenteraad om een verdere invulling aan het rapport te geven.

Rapport slavernijverleden van Delft plus bijlagen