Jaarverslag griffie gemeenteraad Delft 2023

Jaarverslag griffie gemeenteraad Delft 2023

13 februari 2024 – Over welke belangrijke onderwerpen werd er in de commissievergaderingen gesproken? Hoeveel moties werden tijdens de raadsvergaderingen ingediend? Hoeveel mensen kijken er eigenlijk naar de uitzendingen van de commissie- en raadsvergaderingen? En welke Delftse wijken bezochten de raadsleden?
De antwoorden staan in het overzichtelijke jaarverslag 2023 van de griffie.