Commissie bespreekt ontwerpfase Prinsenhof

Dit item is verlopen op 10-03-2020.
10 februari 2020 - De commissie Economie, Financiën houdt op donderdag 13 februari haar oordeelsvormende vergadering.  Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. 

In deze vergadering bespreekt de commissie onder meer het voorstel van het college met de titel Van visie naar ontwerp museum Prinsenhof Delft. Hierin stelt het college de raad voor een voorbereidingsbudget van 1,44 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het opstellen van een programma van eisen en het aanbesteden van een ontwerpteam.

Verder overlegt de commissie het capaciteitstekort bij de politie, het actieprogramma ruimtelijke-economische visie Delft 2030, de aanpassing van het aanwijzingsbesluit ambtelijk horen en de nota’s Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 en Privacybeleid 2020-2022.

Deze oordeelsvormende vergadering is openbaar. Als u wilt inspreken, kunt u zich van tevoren aanmelden bij de griffie.

Elders in het stadhuis komt de commissie Sociaal Domein en Wonen bij elkaar voor het startgesprek met de Delftse rekenkamer over het onderzoek naar de regionale jeugdhulp. Dit gesprek vindt plaats van 19.00 tot 20.00 uur.  Aansluitend houdt deze commissie vanaf 20.00 uur een beeldvormende raadssessie over het integraal huisvestingsplan scholen.  Belangstellenden kunnen als toehoorder bij deze sessie aanwezig zijn.

Eveneens op donderdag 13 februari houdt de provincie van 19.00 tot 20.00 uur in het stadhuis op de Markt een hoorzitting voor de gemeenteraad van Delft over de Leiding door het Midden. Na deze bijeenkomst houdt de commissie Ruimte en Verkeer een beeldvormende sessie over parkeren.

Agenda gemeenteraad; hoorzitting provincie Leiding door het Midden

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur: oordeelsvormende vergadering

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen: startgesprek rekenkameronderzoek jeugdhulp 

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen: raadssessie huisvestingsplan scholen

Agenda commissie Ruimte en Verkeer: raadssessie parkeren

Pagina opties