Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

Dit item is verlopen op 06-03-2013.
5 maart 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

Vanavond kunt u vanaf  20.00 uur kijken naar de webcast van de extra overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.

Op de agenda van de overlegvergadering staan onder meer de keuze van het college voor het stedenbouwkundig schetsontwerp en de stedenbouwkundige Spoorzone, ontwerp-bestemmingsplan Schieoevers-Noord en de voortgangsrapportage Groen-Blauw 2012.

Vergadering gemist? Ga dan naar het webcastportaal. Vergadering bekijken op tablet of smartphone? Kijk dan via het mobiele webcastportaal.

Pagina opties