Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

Dit item is verlopen op 14-03-2012.
13 maart 2012 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  

Vanavond kunt u vanaf 20.00 uur de webcast van de procedure- en overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting bekijken. De commissie bespreekt onder meer de verzelfstandiging van Erfgoed Delft en de Vak, het raadsvoorstel begroting 2012 Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs Delft (Grotius), het raadsvoorstel invoering Verordening startersleningen en de concept-reactie van het college op de nieuwe Huisvestingsverordening Haaglanden.  

Hebt u een raads- of commissievergadering gemist? Kijk dan op het Delftse webcastportaal.
 

Pagina opties