Ruimte en Verkeer buigt zich over Gele Scheikunde

27 mei 2024 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op donderdag 30 mei onder meer het voorstel Bestemmingsplan Gele Scheikunde besproken. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling nodig van het gebouwencomplex Gele Scheikunde dat na ruim 70 jaar zijn oorspronkeljke onderwijsfunctie heeft verloren. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat in en rondom het complex maximaal 304 woningen plus 3900 vierkante meter ruimte voor winkels, horeca, kantoren en bedrijven. De twee bestaande portierswoningen blijven behouden.

De commissie overlegt in deze vergadering tevens over het voorstel Afvalbeleidsplan Grip op Delfts Afval 2025-2030. Met dit nieuwe plan wordt het huidige afvalbeleid voortgezet en worden maatregelen genomen die de afvalscheiding verder verbeteren. Een van die maatregelen is de invoering van de Ja-Ja-sticker. De gemeenteraad moet over dit voorstel een besluit nemen.

Voorts bespreekt de commissie het GGD rapport Luchtkwaliteit Haaglanden en de voortgang van het uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord. Op verzoek van PvdA, STIP en D66 praat de commissie over de reactie van het college op schriftelijke vragen van PvdA en GroenLinks over de toegankelijkheid van Delft. 

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commssie Ruimte en Verkeer