Nieuw vergaderseizoen begint met Economie, Financiën en Bestuur

23 augustus 2023 – Het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad begint op donderdag 24 augustus om 19.30 uur met de vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie behandelt onder meer het voorstel over het toetreden van de Veiligheidsregio Haaglanden tot de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Deze stichting adviseert veiligheidsregio’s over ongevallen en schade en koopt voor hen verzekeringen in. De fracties kunnen tijdens de bespreking hun wensen en bedenkingen kenbaar maken. Die worden verwerkt in een brief aan de Veiligheidsregio. 

Verder bespreekt de commissie het voorstel over de Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep en het voorstel Zienswijze gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Delft Rijswijk begrotingswijziging 2023.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda commissievergadering