Volle agenda voor commissie Ruimte en Verkeer

30 mei 2023 – De commissie Ruimte en Verkeer staat op donderdag 1 juni een volle agenda in de oordeelsvormende vergadering te wachten. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie bespreekt onder meer het voorstel Bestemmingsplan Maria Duystlaan. Dit plan staat op de plek van het voormalige zwem- en squashcentrum de bouw mogelijk van de nieuwe Jan Vermeerschool, een kinderopvang en woningen en op de plek van de huidige school komen een zwem- en sportcentrum en woningen.

Delft groeit en ook het aantal fietsen neemt toe. Richting 2040 zou dat kunnen leiden tot een tekort van 8000 fietsparkeerplekken. Het college heeft in een brief aan de raad mogelijke oplossingen opgeschreven. De commissie gaat erover in debat.

De commissie buigt zich in deze vergadering verder over het voorstel Isolatieplan Delft 2023 en het voorstel Motie Energie in de wijken.  Voorts bespreekt de commissie het plan van aanpak voor de vernieuwde Regionale Energie Strategie kortweg RES.  De RES vloeit voort uit het Klimaatakkoord en bevat regionale klimaatmaatregelen. De eerste RES dateert uit 2018. Het plan van aanpak voor de volgende RES is vooral gericht op de komende twee jaar met een doorkijk naar de jaren daarna.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Ruimte en Verkeer