Commissie hervat vergaderjaar met toeristenbelasting

9 januari 2023 – Het nieuwe jaar begint voor de gemeenteraad van Delft op donderdag 12 januari met de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De commissievergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De commissie overlegt onder meer over het raadsvoorstel Toeristenbelasting. Dit voorstel bestaat uit twee delen. Het college wil dat de Verordening Toeristenbelasting Delft 2024 wordt vastgesteld en zo wordt gewijzigd dat de Visie Toerisme 2030 uitgevoerd kan worden. De kosten worden deels via een verhoging van de toeristenbelasting vanaf 1 juni dit jaar door de bezoekers van Delft zelf betaald.

De commissie bespreekt verder het onderzoek naar Joods vastgoed. In september heeft de commissie een presentatie gehad over dit onderzoek. Toen is ook het verzoek gedaan om dit te agenderen voor de overlegvergadering van januari. Het onderzoek betreft het gemeentelijk beleid voor de onteigening en aankoop van Joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog, het rechtsherstel daarvan na de oorlog en de (na)heffingen voor lokale belastingen. In het onderzoek zijn zeven zaken verder uitgewerkt.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad. Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur