Donderdag raadsdag, maar eerst dinsdag commissiedag

28 november 2022 – De raad heeft deze week twee vergaderingen op de agenda staan. De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergadert op dinsdag 29 november vanaf 19.30 uur en de raadsvergadering wordt op donderdag 1 december vanaf 20.00 uur gehouden.

Commissievergadering

In de commissievergadering staat onder meer de bespreking van de Prioriteiten Lokaal Veiligheidsbeleid 2023-2026 op de agenda. De fracties van Hart voor Delft en CDA hebben aangegeven nog vragen te hebben over deze brief van het college. Via de brief geeft het college de prioriteiten weer die de basis vormen voor het lokaal veiligheidsbeleid begin volgend jaar naar de raad wordt gestuurd.

Onder voorbehoud van goedkeuring tijdens de procedurevergadering buigt de commissie zich in het overlegdeel van de vergadering zich over de collegebrief Voorlopig ontwerp Prinsenhof. Het voorontwerp werd afgelopen week tijdens een beeldvormende bijeenkomst aan de raad gepresenteerd. Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie.

Agenda commissievergadering Economie, Financiën en Bestuur

Raadsvergadering

In de komende raadsvergadering nemen Ida de Boer en Rick van den Brink afscheid als raadslid. Zij verlaten de STIP-fractie om plaats te maken voor Lisanne Fung Fen Chung en Bo Verduijn. Daarnaast worden Jan Tilman namens STIP en Erwin Blink namens Volt benoemd tot commissielid.

De fractie van STIP heeft bij het agendapunt Beleidsregel Klimaatadaptief Bouwen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering een motie aangekondigd. Bij het agendapunt Beleidsregel tijdelijke individuele bijzondere bijstand energiekosten 2022 gemeente Delft zijn moties aangekondigd door PvdA, ChristenUnie, STIP en CDA.

Agenda raadsvergadering

Uitzending

Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.