College biedt programmabegroting 2023-2026 aan

30 september 2022 – De gemeenteraad heeft op vrijdag 30 september de programmabegroting 2023-2026 van het college ontvangen.

In de raadsvergadering op donderdag 20 oktober geven de fracties vanaf 20.00 uur hun algemene beschouwingen op de begroting.

Het begrotingsdebat vindt plaats in de vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 3 november. Tijdens die vergadering kan iedereen die zijn of haar zegje wil doen over de begroting inspreken.

De afrondende raadsbehandeling van de programmabegroting vindt plaats op donderdag 10 november. Deze raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Programmabegroting-2023-2026

Persbericht over de begroting