Beeldvorming: herstel

3 december 2021 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft op donderdag 2 december een digitale beeldvormende bijeenkomst gehouden met leden van de Taskforces Herstel Bezoekerseconomie en Herstel Techindustrie, op initiatief van de raadsleden Daylam Dag (STIP) en Nick den Hollander (PvdA).

Deze Taskforces zijn vrij snel na het uitbreken van de COVID-crisis samen met partners in de stad opgericht om duurzaam herstel van de bezoekerseconomie en de techindustrie te stimuleren en faciliteren, onder andere op basis van het denken in scenario’s.

De Taskforces hebben goed gefunctioneerd en in de digitale sessie werden commissieleden en andere geïnteresseerden bijgepraat. Hierbij lag de nadruk niet zozeer op de inhoudelijke opbrengsten, maar vooral op het bieden van inzicht in de wijze lessen uit deze waardevolle manier van samenwerken, en daarnaast op het vooruitblikken op deze samenwerking in de toekomst.

Na een inleiding van de voorzitter en twee leden op de werkwijze van de Taskforces was er ruim tijd voor vragen en discussie. Aan het einde van de sessie werd door de commissieleden grote waardering uitgesproken richting de Taskforces en benadrukten zij het belang van het blijven uiten van deze waardering, en het blijven volgen van de vorderingen van deze samenwerking in de toekomst.

Kijk de beeldvormende bijeenkomst terug