Nieuwe bestemming voor Mijnbouwstraat 120

12 maart 2021 – Royal Haskoning DHV vestigt zich in Delft in het monumentale pand aan de Mijnbouwstraat 120. Op 11 maart werden leden van de commissie Ruimte en Verkeer en omwonenden in een digitale beeldvormende bijeenkomst bijgepraat over de beoogde ruimtelijke ingrepen.

De TU Delft zal op 1 januari 2022 het pand aan de Mijnbouwstraat verlaten. Royal Haskoning DHV sluit zijn kantoren in Rotterdam en Den Haag en verhuist naar het rijksmonument. Deel van dit voornemen zijn ruimtelijke ingrepen aan het gebouw en het gedeeltelijk herinrichten van het buitenterrein. Bij de uitwerking van de plannen is intensief afgestemd met zowel de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed als met de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Bekijk de presentatie

Overkapping

Aan de buitenkant verandert er niets of nauwelijks iets. Alleen aan de oostzijde, aan de kant van de botanische tuin, zal iets van de overkapping van de binnenterreinen zichtbaar zijn. Aan de noordzijde komen 50 parkeerplaatsen en aan de westzijde worden parkeerplaatsen gedeeld met DUWO. Onderzocht wordt of (een deel van) deze parkeerplaatsen buiten kantooruren door bijvoorbeeld omwonenden gebruikt kunnen worden. Daarnaast huurt Royal Haskoning DHV parkeerplekken in de Zuidpoort garage.  

Rondom het gebouw komt een ‘groene kraag’ met bomen en heesters. De bomen op de binnenterreinen kunnen niet behouden blijven in combinatie met de ruimtelijke ingrepen. Omdat Royal Haskoning DHV niet alle bomen kan compenseren op eigen terrein komen er nieuwe, grote bomen terug aan onder andere de Julialaan (midden en west) en de Michiel de Ruyterweg.

Planning

In november 2020 heeft Royal Haskoning DHV een verzoek tot coördinatie gedaan. Dat betekent dat de omgevingsvergunning en het nieuwe, aangepaste bestemmingsplan tegelijkertijd ter inzage komen te liggen. De planning is dat dit rond de zomer gaat gebeuren.